x

Học phí tham khảo

 
BẢNG HỌC PHÍ THAM KHẢO 1 THÁNG CÁC MÔN TOÁN - TIẾNG VIỆT, TLH (Tuần 3 buổi)
 

Lớp

Sinh viên

SV xuất sắc

Giáo viên

Lớp lá + 1, 2, 3, 4

1.000.000 1.200.000

1.300.000 1.500.000

1.800.000  2.400.000

Lớp 5, 6, 7, 8

1.000.000 1.200.000

1.300.000  1.500.000

2.000.000  2.400.000

Lớp 9, 10

1.200.000  1.400.000

1.500.000  1.600.000

2.000.000  3.000.000

Lớp 11, 12 hay LTĐH

1.400.000  1.500.000

1.600.000 - 1.800.000

2.200.000  3.600.000

 Tin học văn phòng

1.500.000

 
 

BẢNG HỌC PHÍ THAM KHẢO 1 THÁNG CÁC MÔN TOÁN - TIẾNG VIỆT, TLH (Tuần 5 buổi)

 

Lớp

Sinh viên

SV xuất sắc

Giáo viên

Lớp lá + 1, 2, 3, 4

1.500.000  1.600.000

1.700.000  1.800.000

3.000.000  4.000.000

Lớp 5, 6, 7, 8

1.500.000  1.600.000

1.800.000  2.000.000

3.000.000  4.000.000

Lớp 9, 10

2.000.000  2.200.000

2.400.000-2.500.000

3.200.000  4.500.000

Lớp 11, 12 hay LTĐH

2.200.000  2.500.000

2.700.000 - 3.000.000

3.800.000  5.000.000

Tin học văn phòng

2.500.000

 
 

BẢNG HỌC PHÍ THAM KHẢO 1 THÁNG MÔN ANH VĂN (Tuần 3 buổi)

 

Lớp

Sinh viên

SV xuất sắc

Giáo viên

Lớp lá + 1, 2, 3, 4

 1.100.000 1.200.000

1.400.000  1.500.000

1.800.000   2.400.000

Lớp 5, 6, 7, 8

1.100.000  1.200.000

1.400.000  1.500.000

2.000.000   2.400.000

Lớp 9, 10

1.200.000  1.400.000

1.500.000  1.600.000

2.200.000    3.000.000

Lớp 11, 12 hay LTĐH

1.400.000  1.500.000

1.600.000   1.800.000

2.200.000    3.600.000

 

 

 Lưu ý: Bảng học phí trên chỉ có tính chất tham khảo. Học phí sẽ thay đổi tùy theo khu vực và yêu cầu của quý phụ huynh.

Thời gian giảng dạy của Giáo viên 90 phút/ 1 buổi học, Sinh viên giảng dạy 120 phút/ 1 buổi học 

Tags: Trung Tâm Gia Sư - Gia Sư Tiếng Anh - Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà

 

 

 

Copyright © CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC ĐỨC VIỆT

Design By Builtbynerds.com