x
Danh Sách Lớp Quận 11
Lớp SV06B23912- Quận 11

Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp đọc kỹ trước khi nhận lớp.
Gia sư vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc
Phí nhận lớp 35%

Mã lớp : SV06B23912
Lớp dạy : 6
Môn dạy:
Báo bài
Học sinh: HS Nam trường Nguyễn Huệ
Địa chỉ: Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11.
Mức lương: 1,000,000 VND/1 tháng.
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T2,4,6 hoặc T3,5,7: sau 17h30

Yêu cầu gia sư: SV Nữ, Nam
Liên hệ:
09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
Gia sư vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

Lớp Chưa Giao

Thời gian làm việc Thứ 2 đến Thứ 7: 8h30-12h và 14h-17h30

 
 
Lớp SV12A22902- Quận 11

Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp đọc kỹ trước khi nhận lớp.
Gia sư vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc
Phí nhận lớp 35%

Mã lớp : SV12A22902
Lớp dạy : 12
Môn dạy:
Toán
Học sinh: HS Nữ trường Tenloman
Địa chỉ: 3 Tháng 2, Phường 8, Quận 11.
Mức lương: 1,000,000 VND/1 tháng.
Số buổi: 2 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T5,6: 13h-17h chọn 120 phút

Yêu cầu gia sư: SV Nữ
Liên hệ:
09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
Gia sư vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

Lớp Chưa Giao

Thời gian làm việc Thứ 2 đến Thứ 7: 8h30-12h và 14h-17h30

 
 
Lớp SV11A20909 -Quận 11

Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp đọc kỹ trước khi nhận lớp.
Gia sư vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc
Phí nhận lớp 35%

Mã lớp : SV11A20909
Lớp dạy : 11
Môn dạy:
Toán - Lý - Hóa
Học sinh: 1 HS Nữ trường Nguyễn Du
Địa chỉ: Thái Phiên, Phường 16, Quận 11
Mức lương: 1.300.000 VND/1 tháng.
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T3,5,7: 18h hoặc 18h30

Yêu cầu gia sư: SV Nữ, Nam
Liên hệ:
09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
Gia sư vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

Lớp Chưa Giao

Thời gian làm việc Thứ 2 đến Thứ 7: 8h30-12h và 14h-17h30

 
 
Lớp SV08B19904 -Quận 11

Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp đọc kỹ trước khi nhận lớp.
Gia sư vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc
Phí nhận lớp 35%

Mã lớp : SV08B19904
Lớp dạy : 8
Môn dạy:
Anh Văn
Học sinh: 1 HS Nữ trường Chu Văn An
Địa chỉ: Bình Thới, Phường 6, Quận 11
Mức lương: 1.200.000 VND/1 tháng.
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T3,5,7: 18h hoặc 18h30

Yêu cầu gia sư: SV Nữ
Liên hệ:
09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
Gia sư vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

Lớp Chưa Giao

Thời gian làm việc Thứ 2 đến Thứ 7: 8h30-12h và 14h-17h30

 
 
Lớp GV11A18914 -Quận 11

Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp đọc kỹ trước khi nhận lớp.
Gia sư vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc
Phí nhận lớp 35%

Mã lớp : GV11A18914
Lớp dạy : 11
Môn dạy:
Hóa
Học sinh: 1 HS Nữ trường Mạc Đĩnh Chi
Địa chỉ: Phó Cơ Điều, Phường 6, Quận 11
Mức lương: 1.600.000 VND/1 tháng.
Số buổi: 2 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T3,5,7: 19h hoặc 19h30, CN: sáng sau 8h

Yêu cầu gia sư: GV Nữ, Nam
Liên hệ:
09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
Gia sư vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

Lớp Chưa Giao

Thời gian làm việc Thứ 2 đến Thứ 7: 8h30-12h và 14h-17h30

 
 
Lớp GV08B15919- Quận 11

Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp đọc kỹ trước khi nhận lớp.
Gia sư vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc
Phí nhận lớp 35%

Mã lớp : GV08B15919
Lớp dạy : 8
Môn dạy:
Toán bằng Anh Văn
Học sinh: HS Nữ trường Quốc tế
Địa chỉ: Bình Thới, Phường 10, Quận 11
Mức lương: 4.500.000 VND/1 tháng.
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T2,4,6: 19h hoặc 19h30

Yêu cầu gia sư: GV Nữ
Liên hệ:
09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
Gia sư vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

Lớp Chưa Giao

Thời gian làm việc Thứ 2 đến Thứ 7: 8h30-12h và 14h-17h30

 
 
Lớp SV09B15909- Quận 11

Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp đọc kỹ trước khi nhận lớp.
Gia sư vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc
Phí nhận lớp 35%

Mã lớp : SV09B15909
Lớp dạy : 9
Môn dạy:
Toán - Lý - Hóa
Học sinh: HS Nam trường Chu Văn An
Địa chỉ: Lãnh Binh Thăng, Phường 6, Quận 11
Mức lương: 1.300.000 VND/1 tháng.
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T2,4,6: 18h-20h.

Yêu cầu gia sư: SV Nam, Nữ
Liên hệ:
09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
Gia sư vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

Lớp Chưa Giao

Thời gian làm việc Thứ 2 đến Thứ 7: 8h30-12h và 14h-17h30

 
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 / 29

Copyright © CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC ĐỨC VIỆT

Design By Builtbynerds.com