x
Danh Sách Lớp Quận Bình Thạnh
Lớp SV07B26909 Bình Thạnh

Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp đọc kỹ trước khi nhận lớp.
Gia sư vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc
Phí nhận lớp 35%

Mã lớp : SV07B26909
Lớp dạy: 7
Học sinh: 1 HS Nữ trường Cửu Long

Môn dạy: Toán - Lý - Báo bài
Địa chỉ: Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Q. Bình Thạnh
Mức lương: 1.700.000 đồng.
Số buổi: 5 buổi / Tuần
Thời gian dạy:
Thứ 2,3,4,5,6: 18h hoặc 18h30
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ:
09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
Gia sư vui lòng đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

Lớp Chưa Giao

Thời gian làm việc Thứ 2 đến Thứ 7: 8h30-12h và 14h-17h30

 

 
 
Lớp GV12A25917- Bình Thạnh

Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp đọc kỹ trước khi nhận lớp.
Gia sư vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc
Phí nhận lớp 35%

Mã lớp : GV12A25917
Lớp dạy: 12
Học sinh: 1 HS Nam trường Phan Đăng Lưu.

Môn dạy: Toán - Lý
Địa chỉ: Nơ Trang Long, Phường 7, Q. Bình Thạnh.
Mức lương: 2.700.000 đồng.
Số buổi: 3 buổi / Tuần
Thời gian dạy:
Thứ 3,5,7: Sau 15h30
Yêu cầu: Giáo Viên Nam
Liên hệ:
09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
Gia sư vui lòng đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

Lớp Chưa Giao

Thời gian làm việc Thứ 2 đến Thứ 7: 8h30-12h và 14h-17h30

 

 
 
Lớp GV08B25903- Bình Thạnh

Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp đọc kỹ trước khi nhận lớp.
Gia sư vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc
Phí nhận lớp 35%

Mã lớp : GV08B25903
Lớp dạy: 8
Học sinh: 1 HS Nữ trường Á Châu

Môn dạy: Toán - Lý - Hóa
Địa chỉ: Điện Biên Phủ, Phường 25, Q. Bình Thạnh.
Mức lương: 3.000.000 đồng.
Số buổi: 4 buổi / Tuần
Thời gian dạy:
Thứ 2,3,4,5: 18h30 hoặn 19h
Yêu cầu: Giáo Viên Nữ
Liên hệ:
09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
Gia sư vui lòng đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

Lớp Chưa Giao

Thời gian làm việc Thứ 2 đến Thứ 7: 8h30-12h và 14h-17h30

 

 
 
Lớp GV11A25901- Bình Thạnh

Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp đọc kỹ trước khi nhận lớp.
Gia sư vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc
Phí nhận lớp 35%

Mã lớp : 11A25901
Lớp dạy: 10+11 (Mỗi bạn học 60 phút )
Học sinh: 2 HS Nữ trường Gia Định.

Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Nơ Trang Long, Phường 13, Q. Bình Thạnh.
Mức lương: 2,600,000 đồng.
Số buổi: 2 buổi / Tuần
Thời gian dạy:
Thứ 2,4,6: 18h-20h, CN: 14h or 15h-17h0 chọn 2 buổi.
Yêu cầu: Giáo Viên Nữ
Liên hệ:
09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
Gia sư vui lòng đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

Lớp Chưa Giao

Thời gian làm việc Thứ 2 đến Thứ 7: 8h30-12h và 14h-17h30

 

 
 
Lớp GV10A25902- Bình Thạnh

Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp đọc kỹ trước khi nhận lớp.
Gia sư vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc
Phí nhận lớp 35%

Mã lớp : 10A25902
Lớp dạy: 10
Học sinh: 1 HS Nữ trường Gia Định.

Môn dạy: Vật Lý
Địa chỉ: Nơ Trang Long, Phường 13, Q. Bình Thạnh.
Mức lương: 1,000,000 đồng.
Số buổi: 1 buổi / Tuần
Thời gian dạy:
Thứ 2,4,6: 18h-20h chọn 1 buổi
Yêu cầu: Giáo Viên Nữ
Liên hệ:
09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
Gia sư vui lòng đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

Lớp Chưa Giao

Thời gian làm việc Thứ 2 đến Thứ 7: 8h30-12h và 14h-17h30

 

 
 
Lớp SV07B23918-Quận Bình Thạnh

Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp đọc kỹ trước khi nhận lớp.
Gia sư vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc.
Phí nhận lớp 35%

Mã lớp: SV07B23918
Lớp dạy : 7
Môn học: Báo bài các môn.
Học sinh: 1 Học Sinh Nam trường Thanh Đa.

Địa chỉ: Điện Biên Phủ, Phường 25, Q.Bình Thạnh.
Mức lương: 1,500,000 đồng/tháng.
Số buổi: 5 Buổi/Tuần.
Thời gian dạy: T2,3,4,5,6: 18h-20h
Yêu cầu gia sư: SV Nữ, Nam.
Liên hệ: 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88

Gia sư vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

Lớp Chưa Giao

Thời gian làm việc Thứ 2 đến Thứ 7: 8h30-12h và 14h-17h30

 
 
Lớp SV04C21926-Quận Bình Thạnh

Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp đọc kỹ trước khi nhận lớp.
Gia sư vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc.
Phí nhận lớp 35%

Mã lớp: SV04C21926
Lớp dạy : 4
Môn học: Toán - Tiếng Việt
Học sinh: 1 Học Sinh Nữ trường Đinh Tiên Hoàng

Địa chỉ: Nơ Trang Long, Phường 13, Q.Bình Thạnh.
Mức lương: 1,000,000 đồng/tháng.
Số buổi: 3 Buổi/Tuần.
Thời gian dạy: T2,4,6: 18h-20h
Yêu cầu gia sư: SV Nữ.
Liên hệ: 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88

Gia sư vui lòng Click vào đăng ký làm gia sư trước khi nhận lớp.

Lớp Chưa Giao

Thời gian làm việc Thứ 2 đến Thứ 7: 8h30-12h và 14h-17h30

 
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 / 98

Copyright © CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC ĐỨC VIỆT

Design By Builtbynerds.com